Marcella Oviedo Nuñez; directeur Pact Woensel Zuid

Suzanne van Gool 13-05-2024
63 keer bekeken

Pact Woensel Zuid heeft per 1 juni een directeur. Marcella Oviedo Nuñez krijgt de dagelijkse leiding over het programmabureau, het onafhankelijke team dat namens de alliantiepartners in Woensel Zuid aan het werk is om van dit gebied de komende jaren een stadsdeel te maken waar het fijn en veilig won

Pact Woensel Zuid heeft per 1 juni een directeur. Marcella Oviedo Nuñez krijgt de dagelijkse leiding over het programmabureau, het onafhankelijke team dat namens de alliantiepartners in Woensel Zuid aan het werk is om van dit gebied de komende jaren een stadsdeel te maken waar het fijn en veilig wonen is. Een plek waar bewoners zich thuis voelen en waar iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de maatschappij.

Als directeur gaat Marcella Oviedo Nuñez zich inzetten om een wezenlijk verschil te maken voor Woensel Zuid. Het creëren van kansen en het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor de inwoners van dit stadsdeel. Pact Woensel Zuid gaat hieraan bijdragen.  

Marcella Oviedo Nuñez: ‘Ik kijk ernaar uit om van betekenis te kunnen zijn voor Woensel Zuid. Het is een mooie taak om hier verschil in te kunnen maken. De liefde en betrokkenheid voor Woensel Zuid wil ik met inwoners, professionals en ondernemers omzetten in een positieve en duurzame verandering. Prachtig dat het Pact met de alliantiepartners hieraan kunnen bijdragen. Hier wil ik me heel graag als ambassadeur en directeur voor inzetten’.

Het sociale, politieke, dynamische speelveld is Marcella Oviedo Nuñez niet vreemd. Ze heeft in haar carrière veel ervaring opgedaan binnen sociaal-maatschappelijke organisaties. Zowel in de verstandelijke gehandicaptenzorg als ook de GGZ. Afgelopen jaren heeft ze zich vooral ingezet op leefbaarheid en veiligheid op gebiedsniveau. Het creëren van sociale impact en verbinding is voor haar altijd een belangrijke drijfveer, gericht op het versterken van veerkracht en verbinding in de samenleving.

Zij heeft afgelopen jaren binnen verschillende gemeenten gebiedsopgaven aangestuurd en daarmee de ervaring opgedaan hoe stappen te zetten om Woensel Zuid vooruit te helpen.

Pact Woensel-Zuid

Met 40.000 inwoners in drie wijken en zeventien buurten is stadsdeel Woensel Zuid bruisend, kleurrijk en divers. Helaas gaat het hier minder goed dan in de rest van Eindhoven. Steeds meer inwoners hebben moeite zich staande te houden. Grote problemen als armoede, schulden, kansenongelijkheid voor kinderen en criminaliteit nemen toe. Met Pact Woensel Zuid werken de partijen met elkaar samen om deze problemen aan te pakken.

 

Allerlei mensen uit het gebied, zoals ondernemers, bewoners, organisaties uit zorg en welzijn, het onderwijs, bewonersorganisaties en woningcorporaties zijn daarom samen aan de slag gegaan. Door het ondertekenen van het Pact, gaan zij als alliantie een langjarige samenwerking aan om ervoor te zorgen dat Woensel Zuid over 20 jaar een plek is waar het fijn wonen is en waar inwoners dezelfde kansen hebben als in de rest van Eindhoven.

De focus ligt op de thema’s Perspectief, Samen Leven en Fijne Buurt. Met Elkaar, voor Elkaar.

Het Pact Woensel Zuid is inmiddels door meer dan 55 partners ondertekend. In april 2024 hebben de gezamenlijke partijen een uitvoeringsprogramma uitgebracht.

Pact Woensel Zuid is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit is een langjarige inzet van het Rijk om samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden in 19 steden weer op orde te krijgen en de bewoners weer perspectief te bieden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen