Organisatie

Pact Woensel Zuid valt onder het landelijke programma ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’ dat onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt. 

Samen aan de slag en samen doen
We gaan samen aan de slag om de ambities van het Pact Woensel Zuid te realiseren. Daarbij kunnen we ieders hulp gebruiken. Daarom is iedereen die wil meedoen meer dan welkom. De Alliantie bestaat uit onder andere inwoners, ondernemers, woningcorporaties, ondernemers en werkgevers, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, sociaal maatschappelijke organisaties, sociale stichtingen, politie, Openbaar Ministerie, Rijk en gemeente. Daarbij is ‘doen’ het sleutelwoord. We gaan dus niet onnodige beleidsstukken en plannen maken, maar we pakken concrete projecten op waarvan het effect buiten zichtbaar is.

Alliantieraad
Wie zit er in de Alliantieraad en waarom?
In de Alliantieraad hebben alle partners die hebben getekend op directie-bestuurlijk niveau zitting. Dat betekent dat aan de Alliantieraad de voorzitters van bewonersinitiatieven/-stichtingen/-verenigingen deelnemen en de directeuren en/of bestuurders van partijen.

Wat doet de Alliantieraad?
De Alliantieraad besluit over de meest belangrijke keuzes waar we in onze samenwerking voor komen te staan. Denk aan het vaststellen van de uitvoeringsprogramma’s en (roulerende) bemensing van het Kernteam. De Alliantieraad denkt mee en geeft het Pact verder vorm, zoals de uitvoeringsplannen en de organisatie die daarvoor nodig is. Ze kijken goed hoe het gaat en wat er nodig is.

De Alliantieraad is een (groeiend) netwerk. Het leren kennen van elkaar is belangrijk.  De Alliantieraad komt vier keer per jaar bij elkaar waar een gedeelte van de vergadering bestaat uit elkaar (verder) leren kennen en inspiratie en deel zal gaan over het maken van keuzes. De volgende Alliantieraad staat gepland op 16 november.
De data in 2024  zijn: 1 februari, 4 april. 13 juni en 17 oktober 

De voorzitter van de Alliantieraad is de burgemeester van Eindhoven. Hij fungeert tevens als ‘burgervader’ en als verbinder tussen partners. Per 14 september 2023 nemen de volgende organisaties deel in de Alliantieraad:

Alliantieraad

Kernteam
Wat doet het Kernteam?
Om de Alliantieraad slagvaardig te maken, is er een relatief kleine afvaardiging die als een dagelijks bestuur optreedt: het Kernteam. Het Kernteam bereidt de formele besluiten voor over de koers van het programma en de uitvoeringsplannen voor de Alliantieraad. Daarnaast neemt zij zelf beslissingen qua financiële keuzes die met de partners gemaakt moeten worden en de inzet van de programmaorganisatie (taken, menskracht en budgetten). De leden van het Kernteam zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn, zodat de coalitieteams met doorbraken en activiteiten impact kunnen maken (de coalitieteams staan hieronder beschreven). Ze kijken in hun afwegingen naar de belangen van het Pact en de verschillende sectoren.

De leden van het Kernteam vertegenwoordigen partners, die cruciaal zijn om ambities en doelen van het Pact Woensel Zuid te realiseren en die energie (in)brengen om het daadwerkelijk anders aan te pakken. Partners vertegenwoordigd in het Kernteam hebben dan ook de minimale inspanningsverplichting om zich voor drie tot vijf jaar aan het team te binden. Na deze periode kunnen vertegenwoordigers van andere partners zitting nemen in het Kernteam.

Wie zitten er nu in het Kernteam:
 

 

 

 

 

 

 

 

Het Programmabureau

Pact Woensel Zuid heeft een programmabureau. Het Programmabureau werkt namens alle partners in het gebied en opereert onafhankelijk. Het Programmabureau zorgt ervoor dat bewoners en ondernemers betrokken worden, zijn en blijven bij Pact Woensel Zuid en ondersteunt de onderlinge samenwerkingen tussen alle partners. Met elkaar, voor elkaar.

Wat doet het Programma bureau precies?

  • Maken van een uitvoeringsprogramma Pact Woensel Zuid
  • Aanjagen en faciliteren van doorbraken en activiteiten
  • Opzetten van monitoring
  • Ondersteunen van Kernteam en Alliantieraad
  • Verbinding tussen partners stimuleren

Wie werkt er bij het Programmabureau?
Bij het Programmabureau werken verschillende mensen, met verschillende talenten, sterke en minder sterke punten maar één ding hebben ze gemeen: de liefde voor het gebied Woensel Zuid. Bij het Programmabureau werken verschillende mensen, met verschillende talenten en hebben één ding gemeen: de liefde voor het gebied Woensel Zuid.  

Stephan Pauly
Functie: Programma manager Pact Woensel Zuid
Mail: stephan.pauly@eindhoven.nl

Als hij even tijd heeft dan: Spring ik het liefst op de motor en rijd ik een rondje door de mooie omgeving van Eindhoven.
Lievelingsplekje in Woensel Zuid: Aan het begin van de Edisonstraat. Want daar woont mijn schoonfamilie en ben ik regelmatig bij schoonmoeder te vinden om lekkere Sarma te eten met Köfte. Zelf heb ik 16 jaar gewoond in de Barrier achter de Eendjesvijver, die met de lichtjesroute omgetoverd wordt door een super team tot de Smurvenvijver. Ook dat is wel echt een favoriet. Gek ben ik op: Mijn gezin met onze drie kinderen en onze kat.  

Is als programmaregiseur verantwoordelijk voor: onze aanpak waar ik me met name richt op de oprechte verbinding met onze partners in de samenleving van Woensel Zuid en het anders samenwerken met inwoners. Hierbij denk ik na over wat we samen te leren hebben om tot het echt goede verschil te komen en dat probeer ik dan ook in de praktijk te brengen.

Wilbert van der Linden
Functie: Programma manager Pact Woensel Zuid
Mail: w.vd.linden@eindhoven.nl

 

Chris Swart 
Functie: Programmaregisseur Pact Woensel Zuid  - coördinator Fijne Buurt
Mail: chris.swart@eindhoven.nl

Vindt dat Succession … de beste serie in jaren is 
Lievelingsplekje in Woensel Zuid? En waarom: Hemelrijken en Kruisstraat. Hier heb ik 8 jaar met veel plezier gewoond op de Weterinstraat (een paar jaar geleden zijn deze huizen gesloopt. Nu woon ik in de buurt van het Philipsstadion). Een fijne tijd gehad in een buurt waar heel veel verschillende mensen wonen en werken. Een levendige en bruisende buurt waar altijd iets te doen was/is.  
Als programmaregisseur binnen Pact Woensel Zuid ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma  En dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Alles is nog nieuw. Op dit moment is geen dag hetzelfde. In grote lijnen ben ik bezig om de brede opgave van het Pact samen met partners te vertalen naar concrete doorbraken en activiteiten. Dat betekent samen aanpakken en resultaten behalen. 

Esra Altmis
Functie: Programmaregisseur/ coördinator Samenleven
Mail: esra.altmis@eindhoven.nl

 

Ik houd van het hergebruik van spullen.  Oude meubels, stoffen, papier, kleding en dat versieren, veranderen naar iets nieuws. Daar kan ik erg van genieten. Ik zie altijd mogelijkheden en een voor- en na plaatje in mijn hoofd. Mijn opmerkelijk eigenschap vind ik denk dat ik zoveel mooie verbindingen en verbanden kan leggen en zien.

Ik houd van de dynamiek in Woensel-West. Van oud en nieuw. Van mogelijkheden, van diversiteit, van ontmoetingen. Het leven op straat, mensen die in de voortuin zitten en elkaar begroeten. Het doet me denken aan mijn eigen jeugd. Het dorp waar ik ben opgegroeid. Er is altijd wel iets te doen. Maar ik weet ook dat, dat nog niet voor iedereen is weggelegd. Dat er nog veel werk aan de winkel is.Ik gun iedereen het gevoel om erbij te horen, je thuis en veilig te voelen en mee te doen als jij dat ook wil.

Ik houd van het luisteren naar (levens-)verhalen en dromen. Om dan steeds weer te ontdekken hoeveel mooie, krachtige mensen en organisaties ik mag ontmoeten en soms ook met elkaar verbinden.

Ze is verantwoordelijk voor: het thema : Samenleven  Dat houdt in dat ze het aanspreekpunt is voor de bewoners, ondernemers en organisaties in Woensel Zuid breed op het thema Samenleven. Ze is dagelijks bezig met bouwen en onderhouden van het netwerk zodat we samen kunnen vormgeven geven aan het uitvoeringsprogramma.

Suzanne Verheggen 
Functie: Programma coördinator
Mail: s.verheggen@eindhoven.nl

Lievelingsplekje in Woensel Zuid? En waarom: KEVN, GGzE,; dit zijn mooie inspirerende plekken in Woensel 
Is verantwoordelijk voor: verbinden, samenwerken met iedereen die betrokken is met Pact Woensel Zuid.
Dat houdt in dat zij dagelijks bezig is met: verbinden, samenwerken, organiseren, regelen en informeren zodat wat is afgesproken ook geleverd kan worden. 

Mieke Kleppe

Functie: Programmaregisseur data en monitoring
Mail: mieke.kleppe@eindhoven.nl

Mijn lievelingsplek in Woensel Zuid is de Kruisstraat, vanwege al het lekkere eten uit verschillende delen van de wereld wat daar te vinden is. Ik houd erg van lekker eten en koken en ben altijd op zoek naar nieuwe smaken en nieuwe dingen om te kunnen koken en proeven. Eten is een goede manier om verbinding te maken met mensen van verschillende culturen.

Ik ben verantwoordelijk voor de data en monitoring binnen het Pact. Mijn doel daarin is een monitor te maken die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van iedereen die met het Pact te maken heeft. De monitor moet de juiste informatie geven en helpen bij het maken van beslissingen en bijsturen van de initiatieven.

 

Dirk-Jan van Soelen
Functie: Programmaregisseur Pact Woensel Zuid  
Mail: d.v.soelen@lumenswerkt.nl

 

Cookie-instellingen