Organisatie

Pact Woensel Zuid valt onder het landelijke programma ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’ dat onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt. 

Samen aan de slag en samen doen
We gaan samen aan de slag om de ambities van het Pact Woensel Zuid te realiseren. Daarbij kunnen we ieders hulp gebruiken. Daarom is iedereen die wil meedoen meer dan welkom. De samenwerking van mensen en partijen om onze missie te volbrengen, heet (voorlopig) de Alliantie voor Woensel Zuid, kortweg de Alliantie. De Alliantie bestaat uit onder andere inwoners, ondernemers, woningcorporaties, ondernemers en werkgevers, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, sociaal maatschappelijke organisaties, sociale stichtingen, politie, Openbaar Ministerie, Rijk en gemeente. Daarbij is ‘doen’ het sleutelwoord. We gaan dus niet onnodige beleidsstukken en plannen maken, maar we pakken concrete projecten op waarvan het effect buiten zichtbaar is.

We zetten samen voor een lange tijd de schouders onder het Pact Woensel Zuid. Dat vraagt om een organisatiestructuur, die we zo licht mogelijk houden. Zo kunnen we onze energie richten op het realiseren van het Pact, in plaats van op vergaderen.

Alliantieraad
Wie zit er in de Alliantieraad en waarom?
In de Alliantieraad hebben alle partners die hebben getekend op directie-bestuurlijk niveau zitting. Dat betekent dat aan de Alliantieraad de voorzitters van bewonersinitiatieven/-stichtingen/-verenigingen deelnemen en de directeuren en/of bestuurders van partijen.

Het is belangrijk om in de Alliantieraad mensen te hebben met mandaat binnen hun organisatie. Dit is nodig om het commitment aan het Pact te behouden, te zorgen dat neuzen dezelfde kant op blijven staan en om samen anders te gaan werken en doen in Woensel Zuid. Zodat (doorbrekende) beslissingen kunnen worden genomen.

Wat doet de Alliantieraad?
De Alliantieraad besluit over de meest belangrijke keuzes waar we in onze samenwerking voor komen te staan. Denk aan het vaststellen van de uitvoeringsprogramma’s en (roulerende) bemensing van het Kernteam. De Alliantieraad denkt mee en geeft het Pact verder vorm, zoals de uitvoeringsplannen en de organisatie die daarvoor nodig is. Ze kijken goed hoe het gaat en wat er nodig is.

De Alliantieraad is een (groeiend) netwerk. Het leren kennen van elkaar is belangrijk.  De Alliantieraad komt vier keer per jaar bij elkaar waar een gedeelte van de vergadering bestaat uit elkaar (verder) leren kennen en inspiratie en deel zal gaan over het maken van keuzes. De volgende Alliantieraad staat gepland op 16 november.
De data in 2024  zijn: 1 februari, 4 april. 13 juni en 17 oktober 

De voorzitter van de Alliantieraad is de burgemeester van Eindhoven. Hij fungeert tevens als ‘burgervader’ en als verbinder tussen partners. Per 14 september 2023 nemen de volgende organisaties deel in de Alliantieraad:

Alliantieraad

Kernteam
Wat doet het Kernteam?
Om de Alliantieraad slagvaardig te maken, is er een relatief kleine afvaardiging die als een dagelijks bestuur optreedt: het Kernteam. Het Kernteam bereidt de formele besluiten voor over de koers van het programma en de uitvoeringsplannen voor de Alliantieraad. Daarnaast neemt zij zelf beslissingen qua financiële keuzes die met de partners gemaakt moeten worden en de inzet van de programmaorganisatie (taken, menskracht en budgetten). De leden van het Kernteam zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn, zodat de coalitieteams met doorbraken en activiteiten impact kunnen maken (de coalitieteams staan hieronder beschreven). Ze kijken in hun afwegingen naar de belangen van het Pact en de verschillende sectoren.

De leden van het Kernteam vertegenwoordigen partners, die cruciaal zijn om ambities en doelen van het Pact Woensel Zuid te realiseren en die energie (in)brengen om het daadwerkelijk anders aan te pakken. Partners vertegenwoordigd in het Kernteam hebben dan ook de minimale inspanningsverplichting om zich voor drie tot vijf jaar aan het team te binden. Na deze periode kunnen vertegenwoordigers van andere partners zitting nemen in het Kernteam.

Huidige situatie:
Omdat we vanaf april 2023 werken aan het tot stand komen van het eerste uitvoeringsprogramma (in november 2023 klaar), is gekozen om dit eerste jaar te starten met een tijdelijke invulling van het Kernteam. In de loop van 2023 werkt het Kernteam toe naar een voorstel voor vaste bezetting vanaf 2024 en voor zolang als het eerste uitvoeringsprogramma loopt.

Het Kernteam komt voorlopig om de week bijeen op donderdagochtend van 08.30 tot 09.30 en het voorzitterschap ligt bij de programmadirecteur.

Wie zitten er nu in het Kernteam:
De leden die in 2023 deelnemen in het Kernteam zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Programmabureau

Pact Woensel Zuid heeft een programmabureau. Het Programmabureau werkt namens alle partners in het gebied en opereert onafhankelijk. Het Programmabureau zorgt ervoor dat bewoners en ondernemers betrokken worden, zijn en blijven bij Pact Woensel Zuid en ondersteunt de onderlinge samenwerkingen tussen alle partners. Met elkaar, voor elkaar.

Wat doet het Programma bureau precies?

  • Maken van een uitvoeringsprogramma Pact Woensel Zuid
  • Aanjagen en faciliteren van doorbraken en activiteiten
  • Opzetten van monitoring
  • Ondersteunen van Kernteam en Alliantieraad
  • Verbinding tussen partners stimuleren

Wie werkt er bij het Programmabureau?
Bij het Programmabureau werken verschillende mensen, met verschillende talenten, sterke en minder sterke punten maar één ding hebben ze gemeen: de liefde voor het gebied Woensel Zuid.

Ontmoet het programmateam!

Wie werkt er bij het Programmabureau? 
Bij het Programmabureau werken verschillende mensen, met verschillende talenten en hebben één ding gemeen: de liefde voor het gebied Woensel Zuid.  

Carien van Caam 
Functie: Tijdelijke Programmadirecteur 
Mail: c.vancaam@eindhoven.nl

Als haar gezin haar moet omschrijven zullen ze zeggen dat: Carien is warm, spontaan en enthousiast. Ze is een lieve en zorgzame moeder van een driejarig zoontje. Af en toe een tikkeltje slordig en heeft een hekel aan de afwas opruimen. 
Lievelingsplekje in Woensel Zuid? En waarom: Woensel Zuid heeft veel meer te bieden dan misschien in eerste instantie lijkt. Ik heb niet persé één plek, maar waar ik altijd erg blij van word zijn kleine supermarkten vol etenswaren die ik niet van huis uit ken. Word erg blij van al het heerlijke eten dat in Woensel Zuid aanwezig is.  Is verantwoordelijk voor: Als programmadirecteur stuurt Carien het onafhankelijke prorgrammabureau aan en zorgt dat resultaten worden behaald. Zij is verantwoordelijk voor integrale aansturing van de uitvoering van het Pact. Hierover legt ze verantwoording af aan het Kernteam en de Alliantieraad. Ook agendeert en signaleert zij knelpunten bij partners als dit de voortgang van het Pact in de weg staat. 
Dat houdt in dat ze dagelijks bezig is met: gesprekken met (mogelijke) partners of geïnteresseerden en aansturen van het programmateam. Samen is het zoeken en ontdekken of dat wat we doen aansluit bij wat we willen bereiken. Dit moet ik goed bewaken. 

Chris Swart 
Functie: Programmaregisseur Pact Woensel Zuid  - coördinator Fijne Buurt
Mail: chris.swart@eindhoven.nl

Vindt dat Succession … de beste serie in jaren is 
Lievelingsplekje in Woensel Zuid? En waarom: Hemelrijken en Kruisstraat. Hier heb ik 8 jaar met veel plezier gewoond op de Weterinstraat (een paar jaar geleden zijn deze huizen gesloopt. Nu woon ik in de buurt van het Philipsstadion). Een fijne tijd gehad in een buurt waar heel veel verschillende mensen wonen en werken. Een levendige en bruisende buurt waar altijd iets te doen was/is.  
Als programmaregisseur binnen Pact Woensel Zuid ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van het uitvoeringsprogramma  En dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Alles is nog nieuw. Op dit moment is geen dag hetzelfde. In grote lijnen ben ik bezig om de brede opgave van het Pact samen met partners te vertalen naar concrete doorbraken en activiteiten. Dat betekent samen aanpakken en resultaten behalen. 

Stephan Pauly
Functie: Programma manager Pact Woensel Zuid
Mail: stephan.pauly@eindhoven.nl

Als hij even tijd heeft dan: Spring ik het liefst op de motor en rijd ik een rondje door de mooie omgeving van Eindhoven.
Lievelingsplekje in Woensel Zuid: Aan het begin van de Edisonstraat. Want daar woont mijn schoonfamilie en ben ik regelmatig bij schoonmoeder te vinden om lekkere Sarma te eten met Köfte. Zelf heb ik 16 jaar gewoond in de Barrier achter de Eendjesvijver, die met de lichtjesroute omgetoverd wordt door een super team tot de Smurvenvijver. Ook dat is wel echt een favoriet. Gek ben ik op: Mijn gezin met onze drie kinderen en onze kat.  

Is als programmaregiseur verantwoordelijk voor: onze aanpak waar ik me met name richt op de oprechte verbinding met onze partners in de samenleving van Woensel Zuid en het anders samenwerken met inwoners. Hierbij denk ik na over wat we samen te leren hebben om tot het echt goede verschil te komen en dat probeer ik dan ook in de praktijk te brengen.

Lars van Asten
Functie: Programmaregisseur/ coördinator Samen Leven
Mail: lars.van.asten@eindhoven.nl

Favoriete feestdag van het jaar is: Koningsdag omdat we dan voor één dag allemaal met hetzelfde bezig zijn in Nederland. Het beleven van een feest voor én van alle Nederlanders. Op Koningsdag is van alles te doen buiten op straat! Mooi vind ik daaraan dat kunt kiezen wat bij je past. Dansen op knetterende muziek, grappige spelletjes spelen, verkleden, stilletjes genieten, kennismaken met je buurt, samen eten en drinken of rondstruinen langs alle kraampjes en kleedjes op zoek naar mooie spulletjes.

Lievelingsplekje in Woensel Zuid: de 5 charmante huisjes op een rij in de Houtstraat. Is verantwoordelijk voor: het samenbrengen van inwoners en partners uit de wijk om gezamenlijk afspraken te maken en stappen te zetten op het thema Samenleven.Dit houdt in dat hij: Mensen spreekt en samenbrengt. En samen met partners en inwoners concrete acties, activiteiten of interventies opzet, waarbij we willen leren van dat wat we doen.

Jeroen van Heel
Functie: Programmaregisseur/ coördinator Samen Leven
Mail: jeroen.van.heel@eindhoven.nl

Marieke van Eeten
Functie: Programmaregisseur/ coördinator Perspectief
Mail: m.vaneeten@eindhoven.nl

Esra Altmis
Functie: Programmaregisseur/ coördinator Samenleven
Mail: esra.altimis@eindhoven.nl

Ik houd van het hergebruik van spullen.  Oude meubels, stoffen, papier, kleding en dat versieren, veranderen naar iets nieuws. Daar kan ik erg van genieten. Ik zie altijd mogelijkheden en een voor- en na plaatje in mijn hoofd. Mijn opmerkelijk eigenschap vind ik denk dat ik zoveel mooie verbindingen en verbanden kan leggen en zien.

Ik houd van de dynamiek in Woensel-West. Van oud en nieuw. Van mogelijkheden, van diversiteit, van ontmoetingen. Het leven op straat, mensen die in de voortuin zitten en elkaar begroeten. Het doet me denken aan mijn eigen jeugd. Het dorp waar ik ben opgegroeid. Er is altijd wel iets te doen. Maar ik weet ook dat, dat nog niet voor iedereen is weggelegd. Dat er nog veel werk aan de winkel is.Ik gun iedereen het gevoel om erbij te horen, je thuis en veilig te voelen en mee te doen als jij dat ook wil.

Ik houd van het luisteren naar (levens-)verhalen en dromen. Om dan steeds weer te ontdekken hoeveel mooie, krachtige mensen en organisaties ik mag ontmoeten en soms ook met elkaar verbinden.

Ze is verantwoordelijk voor: het thema : Samenleven  Dat houdt in dat ze het aanspreekpunt is voor de bewoners, ondernemers en organisaties in Woensel Zuid breed op het thema Samenleven. Ze is dagelijks bezig met bouwen en onderhouden van het netwerk zodat we samen kunnen vormgeven geven aan het uitvoeringsprogramma.

 

Suzanne Verheggen 
Functie: Programma coördinator
Mail: s.verheggen@eindhoven.nl

Lievelingsplekje in Woensel Zuid? En waarom: KEVN, GGzE,; dit zijn mooie inspirerende plekken in Woensel 
Is verantwoordelijk voor: verbinden, samenwerken met iedereen die betrokken is met Pact Woensel Zuid.
Dat houdt in dat zij dagelijks bezig is met: verbinden, samenwerken, organiseren, regelen en informeren zodat wat is afgesproken ook geleverd kan worden. 

 

 

Jacky Rooijakkers 
Functie: Programmaregisseur/ coördinator Pact Woensel Zuid  (met verlof tot half januari 2024)
Mail: jacky.rooijakkers@eindhoven.nl

Eet het liefst: Ramen  
Lievelingsplekje in Woensel Zuid? En waarom: La Vita è Bella. Omdat ze daar de ALLERlekkerste pizza's van Eindhoven hebben.  
Is verantwoordelijk voor: Ondersteunen van Pact Woensel Zuid en het programmabureau en er samen voor zorgen dat we de juiste koers varen en de goede dingen doen.   
Dat houdt in dat ze dagelijks bezig is met:  Gesprekken met partners, aanjagen van samenwerking, zorgen dat wat we doen aansluit bij wat bewoners en partners willen en afgesproken hebben in het Pact.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.